"Ықтималдықтар теориясы"

Күнделікті өмірде орындалатын да, орындалмайтын да оқиғалар жиі кездеседі. Таңертең тұрып терезеден далаға қарасақ, далада күн ашық болуы да, бұлтты болуы да, жаңбыр жаууы да, қар жаууы да мүмкін. Бұлардың бәрінің орындалу мүмкіндіктері тең. Мұнда бірі орындалса, басқалары орындалмайтын жағдай бар.

Олимпиады: Технология 1 - 4 классы

Содержимое разработкиПән мұғалімі:

Сабақ Қуатбек

Алгебра

Сыныбы: 8 «Д»

Мерзімі: 30.04.2018

Сабақтың

тақырыбы

Ықтималдықтар теориясы

Сабақтыңмақсаты мен міндеттері

Оқушыларды «кездейсоқ оқиға», «ықтималдық» ұғымдарымен таныстыру.

Күтілетін нәтиже

Білім мен біліктілік: кездейсоқ оқиғаның ықтималдығын есептей алады.

Математикалық тілдерін дамыту міндеттері

Логикалық ойлау қабілеті мен дағдыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математикаға деген қызығушылықтарын арттыру.

Ресурстар (дереккөздер)

 Шыныбеков . алгебра 8 сынып оқулығы 2012ж

алгебра. 8 сынып. Есептер мен жаттығулар жинағы. 2012

Сабақбарысы

СабақтыңкезеңдеріСабақта орындалатын

іс-әрекеттер

Оқытуресурстары

Басы5минут

  • Ұйымдастырусәті:Топқа бөлу.

  • 1.( қорапшадағы кез келген асықтарды алу арқылы 3 топқа бөлінеді).

  • 2.Асықтарды иіріп, алшы түскен оқушы топ басшысы болып сайланады. Топ басшысы әр есеп шығарған оқушыға ұпай қосып отырады.

  • Үй жұмысын тексеру
Асық, қобдишаНегізгібөлімТақырыптыашу

10 минут

Күнделікті өмірде орындалатын да, орындалмайтын да оқиғалар жиі кездеседі. Таңертең тұрып терезеден далаға қарасақ, далада күн ашық болуы да, бұлтты болуы да, жаңбыр жаууы да, қар жаууы да мүмкін. Бұлардың бәрінің орындалу мүмкіндіктері тең. Мұнда бірі орындалса, басқалары орындалмайтын жағдай бар.

Сонымен біз Оқиға деп қандайда бір сынақ нәтижесін айтуға болады.

Оқиға үшке бөлінеді.

1. Мүмкін емес оқиға – сынақ барысында ешқашан орын-далуы мүмкін емес оқиға.
2
. Ақиқат оқиға –әрбір сынақ барысында міндетті түрде орындалатын оқиға.

3. Кездейсоқ оқиға – белгілі сынақ барысында орындалуы мүмкін немесе орындалмауы мүмкін оқиғаны айтады.

1 -мысал:

A - ертең аспан ашық болады.
B- сүттен қаймақ алынды.
С – піскен жұмыртқадан балапанның шығуы .
D- лотарея билеті бойынша ұтыс шығуы.

E- Асықты лақтырғанда оның бүк, шік, тәйке немесе алшы жағы жоғары қарап түсуі.

Негізі тәжірибеге дейін бізге оқиғаның орындалатынын, не болмаса орындалмайтынын анықтау мүмкін емес , оны тек тәжірибе соңында ғана көреміз. Біз ықтималдықтар теория-сында кездейсоқ тәжірибеге қатысты барлық оқиғаларды кездейсоқ оқиғалар дейміз.

Ықтималдықтар теорясы

Математикада біртекті кездейсоқ оқиға заңдылығын зеріттейтін саласы ықтималдықтар теориясы деп аталады. Біз қадағалап отырған нәтиже қанша рет орындалуын анықтау үшін бірнеше рет бір-біріне тәуелсіз тәжірибелер жүргізіледі.

Тәжірибе деп нәтижесін байқауға болатын объектіні түсінеміз. Мысалы:

Оқулық

Теңге,

Ойын тасы
Оқиғаның жилігі

сынақты n рет жүргізгенде бізге қажет оқиғасы m рет орындалса онда  санын A оқиғасының сынақты n рет өткізгендегі орындалуының салыстырмалы жилігі, ал m ды жилігі деп атаймыз.

Ақиқат оқиғаның салыстырмалы жилігі 1 ге тең.

Мүмкін емес оқиғаның салыстырмалы жилігі 0 ге тең.

m = 0. 

Кездейсоқ оқиғаның салыстырмалы жилігі 0 мен 1 дің арасында жатады. 

2-мысал Баскетбол торна доп 27 рет лақтырылды.Сонда доп 24 рет дәл түсті.Торға доп түсуі жилігімен салыстырмалы жилігін табыңдар.


Салыстырмалы жилігі: 8/9

Жилігіm=24 болады.

Салыстырмалы жилігі оқиғаның пайда болу мүмкіндігін сипаттайтынын көрдік. Алайда оқиғаның салыстырмалы жилігі сынақтар аяқталғасын есептеледі.

Іс жүзінде оқиға-ларды, олар пайда болғанға дейін пайда болу мүмкін-діктері бойнша салыстыра білу қажет.


Оқиғаның орындалу ықтималдығы

Оқиғаның орындалу процентін (үлесін) оқиғаның орындалу ықтималдығы дейміз.

Оқиғаның орындалу ықтималдығын оның жилігі арқылы бағалаймыз.

Егер біз 100 теңгені лақтырғанда елтаңба жағымен түсуі және сан жағымен түсуіне мынадай кесте құра аламыз.Оқиғалар

Елтаңба жағымен түсуі

Сан жағымен түсуі

Ықтималдық

1/2

1/2

Ал ойын тасының 6 жағы бар жане 1 ден 6 ға дейін нөмірл-енген. Осы ойын тасын лақтырғанда жоғары қарап түсетін бететіне мынадай кесте құра аламыз.

Оқиғалар


1

2

3

4

5

6

Ықтималдық


Есеп.Қорапта 5 тал ақ 17 қызыл бірдей шарлар бар олар жақсы араластрлған. аланған кезкелген бір шардың ақ шары бол ықтималдығын табыңыз.

P(A)=5/22

Есеп. Лотерияда әр бір 1000 билетке 25 ұтыс шығады бір билет сатып алған адамның ұтысқа ие болу ықтималдығы қандай.

P(A)=25/1000=1/40
Топпенжұмыс25минут

1-тапсырма «Ақиқат оқиға немесе мүмкін емес оқиға және кездейсоқ оқиғалар»

A - ертең аспан ашық болады. ______________

B- сүттен қаймақ алынды. ______________

C- латарея билеті бойынша ұтыс шығуы. ______________

D- суға лақтырған тас батып кетті. _____________

E- 100 cу қайнады. _______________

F- 0 . _______________

L- 10 бірдей ақ шар салынған жәшіктен қара шар алынды._____________

M- Бір топ аққу ұшып келіп қанатымен жүре бастады. _______________

N- 5 ақ 5 қара шар салынған жәшіктен қара шар алынды.______________

O- түйе қаңсылайды. _______________

P- жылқы кісінейді. _______________

Q- мысық маңырайды. _______________

2-тапсырма: Әр топ аттарына сәйкес бірнеше мысал құрастырадыСоңы5минут

Сабақтыбекіту

үй жұмысы 194 беттегі практикалық жұмысты орындап , кестені толтырып асықты иіріп тастау арқылы, асықтың «бүк», « шік», « тәйке», «алшы», жақтарның түсу ықтималдықтарын есептеп келу.

Рефлексия

Қызыл зінесенімді,алдына мақсатқоя білетінжандар Жасыл–ақкөңіл, табиғатты сүйетін жандар\

Сары – ниеті таза, пейілікеңжомартжандар

Көк– мейірімді,сенімді,биікармандардыкөздейтінжандарҮйгетапсырма: А бөліміндегіесептер

Саралау–оқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз?Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау–оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Саралауіріктелгентапсырмалар,біроқушыданкүтілетіннәтижелер, оқушығадербесқолдаукөрсетужұмыстары.

Тапсырманытолықдұрысорындағаноқушылардымарапаттау

Нұсқаулықпенжүргізіледі.Сабақбойыншарефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМ қолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме? Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз.Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз.
Жалпыбаға

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі(оқытутуралыда,оқутуралыдаойланыңыз)?Сабақтыжақсартуғанеықпалетеалады(оқытутуралыда,оқутуралыдаойланыңыз)?

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім,келесісабақтарданегекөңілбөлуқажет?

Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работыПолучите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Новые олимпиадыКомплекты учителюКачественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы

Подробнее

Вебинары для учителейБесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее