Показывать

Презентации для всех учителей СУЗ

Презентации для всех учителей СУЗ и другие полезные материалы для учителя любого предмета, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.

Іс қағаздарының түрлері

Презентации

—Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» тіл саясатын іске ас
Олимпиады: Физика 7 - 11 классы

Презентация "Профилактика употребления ПАВ"

Презентации

Выработка у подрастающего поколения устойчивости к наркотическому давлению среды требует пристального внимания, т.к. общество остро нуждается в работе

Ағаш бөлшектерін жалғау әдістері

Презентации

Студенттерге ағаш бұйымдарын құрастырудың негізгі түрлері туралы жаңа мағлұмат беріп, ағаштан жасалған бөлшектерді жалғаудың түрлерін үйрету.

"Виды и ассортимент круп"

Презентации

Презентация к уроку на тему "Виды и ассотримент круп"

Сабақты қысқа мерзімді жоспарлау арқылы педагогикалық қуатты құралдарды іске асыру

Презентации

Ø Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді енгізе отырып, сабақты жоспарлау үдерісінде білім мен дағдылардың дамуын жетілдіру. ØСабақты жоспарл

Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работыПолучите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Новые олимпиадыКомплекты учителюКачественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы

Подробнее

Вебинары для учителейБесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее